Het is lastig om hier een goede uitspraak over te doen. Er zijn geen vaste kosten voor een mediation procedure. Vaak verschillen de kosten behoorlijk tussen de verschillende aanbieders van mediation. De kosten hangen verder af van de duur van de procedure en de betrokkenheid van de mediator. Om een indicatie te geven van de kosten voor mediation kunt u denken aan zo’n 150 euro per uur. Dan is nog de vraag wie die kosten betaalt. Vaak zien we dat de kosten gedeeld worden tussen beide partijen. Dit is echter geen vereiste. De kosten kunnen zo verdeeld worden zoals de partijen dat zelf willen. Wel is het gebruikelijk dat de afspraken die hierover worden gemaakt worden vastgelegd in een overeenkomst. Zo kan hier later geen onduidelijkheid over ontstaan. Wanneer er een gerechtelijke procedure loop en u dan kiest voor mediation betalen de partijen gezamenlijk de kosten voor mediation. Als u voor uw rechtszaak zogenaamde griffierechten heeft betaald en vervolgens kiest voor mediation kunt u deze griffierechten niet terugkrijgen. In sommige gevallen kan de overheid een deel van de mediator kosten vergoeden. Of dit het geval is hangt af van de inkomens en vermogens van de betrokken partijen. Wel is er altijd een eigen bijdrage van 53 euro verplicht. De mediator kan deze bijdrage aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft kan het zelfs zo zijn dat mediation vergoed wordt.