Wanneer u merkt dat het de laatste tijd minder goed botert tussen bepaalde werknemers, of wanneer u zelfs een conflict waarneemt is het tijd om in te grijpen. In zo’n situatie kunt u zelf het gesprek aangaan of iemand van buitenaf inschakelen.

Zelf het gesprek aangaan
Wanneer u van plan bent zelf het gesprek aan te gaan is het aan te raden dit zo snel mogelijk te doen. In de beginfase is er vaak nog een gesprek mogelijk. Wanneer het conflict al geëscaleerd is blijkt dit vaak een stuk lastiger. Allereerst is het belangrijk dat u een zo goed mogelijk beeld krijgt van de situatie. Wat is er precies aan de hand? Waar liggen de frustraties? Probeer dit duidelijk te krijgen met behulp van open vragen. Vaak zult u zien dat gesprekken leiden tot een oplossing. Het is van belang dat een soortgelijke situatie in de toekomst voorkomen wordt. Maak daarom duidelijke afspraken met de betrokkenen.

Mediator inschakelen
Het kan goed zijn dat u er samen met uw medewerkers niet uitkomt. Een andere mogelijkheid is dat uw medewerkers al te ver in het conflict zijn, waardoor hulp van buitenaf zeer welkom is. Een mediator kan in zo’n geval helpen om het conflict op te lossen. Zowel bij conflicten tussen u en de werknemer als voor conflicten tussen werknemers onderling kan een mediator een uitkomst zijn. Een bemiddelaar houdt namelijk rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Samen wordt er vervolgens gezocht naar een oplossing.