Bij een arbeidsconflict komt meer kijken dan alleen een vervelende sfeer. Als werkgever en werknemer heeft u rekening te houden met wettelijke kaders.

Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter is bedoeld om de WIA-instroom te verminderen. Dit doet deze wet door meer nadruk te leggen op de eigen verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Dit betekent dat beide partijen zich moeten inspannen om een conflict op te lossen waardoor het niet in de WIA of andere sociale fondsen belandt.

STECR
Deze werkwijzer bestaat uit vele aanbevelingen voor de bedrijfsarts, werkgever, werknemer en de juridisch adviseur. De STECR heeft als doel om de arbeidsconflicten uit de ziektesfeer te houden. Daarnaast moet dit stimulerend werken om het conflict op te lossen.

Wat kan mediation betekenen?
Onze ervaring is dat veel werkgevers of werknemers al bepaalde verwachtingen bij een mediation proces hebben. Maar wat kunt u nu precies verwachten van mediation? Waar kan het nu wel en niet voor zorgen? Welke verwachten kloppen en welke zijn vaak niet waar?