Helaas komen arbeidsconflicten in vrijwel elke (grotere) organisatie voor. Het is niet bevordelijk voor de sfeer en al helemaal niet voor de werkzaamheden. Het liefst wilt u dit zo snel mogelijk opgelost hebben. Maar wat als u het conflict na herhaalde pogingen niet opgelost krijgt? In zo’n geval kunt u een conflict uit handen geven, bijvoorbeeld aan een rechter. Er is gelukkig ook nog een tussenoplossing die minder drastisch is.

Arbeidsmediation
Bij mediation proberen de betrokken partijen van het conflict zelf een oplossing te vinden voor het probleem. Dit klinkt natuurlijk vrij onmogelijk, het is immers eerder toch ook niet gelukt? Het verschil is dat er bij mediation een derde persoon bij is. Deze begeleidt het gesprek en is zelf neutraal en onpartijdig. De mediator, zoals deze persoon genoemd wordt, zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat er een passende oplossing wordt gevonden die voor beide partijen passend is.

Verschillende soorten bemiddeling
Bemiddeling in arbeidssituatie, arbeidsmediation, kan worden verdeeld in arbeidsconflict met verzuim en arbeidsconflict met verzuim. Deze categorieën kunnen op hun beurt weer onderverdeeld worden in re-integratie, exit en groeps- of teamconflicten. Door te kijken naar in welke categorie het conflict past zal de aanpak van de bemiddeling worden gesloten. De rol van de mediator kan dan vervolgens bepaald worden.

Wie start de mediaton?
Verschillende mensen of organisaties kunnen een mediation initiëren. Wanneer iemand denkt dat een mediation nodig is kan deze dat gewoon aanvragen. Het is alleen wel zo dat een bemiddeling betaalt moet worden. Het is belangrijk dat hier van te voren afspraken over te maken om zo een extra conflict te voorkomen.

Wat doet een mediator precies?
Wanneer de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan zal dit niet altijd even soepel verlopen. Daarom is het van belang dat er een mediator bij zit. Deze ziet er namelijk op toe dat de gesprekken goed en eerlijk verlopen. Zo zal de mediator er toezicht op houden dat beide partijen hun verhaal kunnen doen en dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Wanneer het probleem eenmaal op tafel ligt kan er gezocht worden naar een oplossing. De mediator houdt zich ten alle tijden neutraal en zorgt ervoor dat de gezochte oplossing voor beide partijen passend is. Een mediator kan de partijen helpen door samen te kijken naar de consequenties van bepaalde voorstellen. Een mediator is dus neutraal, maar denkt wel degelijk mee. Uiteindelijk beslissen de betrokken partijen zelf welke oplossing zij het beste vinden. De mediator oordeelt hier dus niet over.

Wie nemen deel aan een mediaton gesprek?
Uiteraard doen de partijen die in conflict zijn mee aan dit gesprek. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste mensen van de partijen meedoen aan het gesprek. Wanneer dit gewenst is kunnen de partijen zich ook bij laten staan door een adviseur.